Антимонопольний комітет України підозрює Вас у вчинення антиконкурентних узгоджених дій?

Антимонопольний комітет України підозрює Вас у вчинення антиконкурентних узгоджених дій?

Існує багато видів різних правопорушень, які спотворюють економічну конкуренцію, однак одним із найпоширеніших видів є антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції», під узгодженими діями чинне законодавство розуміє укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, створення нового суб’єкта господарювання чи  об’єднання, метою або наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили такий суб’єкт господарювання, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність чи бездіяльність) суб’єктів господарювання.

Антиконкурентні узгоджені дії можуть бути вчинені будь-якими суб’єктами господарювання, не залежно від розміру їхньої частки ринку та наявності ознак ринкової влади.

Це правопорушення завжди колективне та здійснюється не менш ніж двома суб’єктами господарювання, що діють на одному ринку.

Так, антиконкурентними узгодженими діями, відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження економічної конкуренції.

У пункті 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» чітко розписано, які саме узгоджені дії визнаються антиконкурентними, це може бути:

1) встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів;

2) обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю над ними;

3) розподіл ринків чи джерел постачання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками;

4) спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів;

5) усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб’єктів господарювання, покупців, продавців;

6) застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб’єктами господарювання, що ставить останніх у невигідне становище в конкуренції;

7) укладення угод за умови прийняття іншими суб’єктами господарювання додаткових зобов’язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод;

8) суттєве обмеження конкурентоспроможності інших суб’єктів господарювання на ринку без об’єктивно виправданих на те причин.

Антиконкурентними узгодженими діями також вважається вчинення суб’єктами господарювання схожих дій (бездіяльності) на ринку товару, які призвели чи можуть призвести до усунення чи обмеження конкуренції у разі, якщо аналіз ситуації на ринку товару спростовує наявність об’єктивних причин для вчинення таких дій (бездіяльності).

Також звертаємо Вашу увагу, що для кваліфікації дій суб’єкта господарювання як антиконкурентних узгоджених не є обов’язковим з’ясування настання наслідків у формі недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, достатнім буде встановлення самого факту вчинення дій, визначених законом як антиконкурентні узгоджені дії.

Чого ж очікувати суб’єктам господарювання, які узгодили власні дії та порушили норми чинного законодавства?

Таких суб’єктів господарювання притягне до відповідальності Антимонопольний комітет України. Саме це відомство якраз і слідкує за тим, щоб підприємці та підприємства дотримувались норм законодавства про захист економічної конкуренції та не вчиняли антиконкурентні узгоджені дії.

За такий вид порушення законодавством передбачені штрафні санкції у розмірі до 10 % доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Разом з тим законодавством передбачена норма, яка може допомогти суб’єкту господарювання уникнути такого штрафу або суттєво його зменшити, (програма лояльності «Ліненсі») а саме, відповідно до пункту 5 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особа, що вчинила антиконкурентні узгоджені дії, але раніше за інших учасників цих дій добровільно повідомила про це Антимонопольний комітет України чи його територіальне відділення та надала інформацію, яка має суттєве значення для прийняття рішення у справі, звільняється від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій.

Також законодавством передбачено подання заяви про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання, але вони передбачають плату за її розгляд і чіткі вимоги до її змісту.

Тому, у разі якщо Антимонопольний комітет України підозрює Вас у вчиненні такого виду порушення, то Ви можете проконсультуватися у наших висококваліфікованих фахівців, які допоможуть Вам у вирішенні Вашого питання.

Рекомендовані публікації

Додати коментар