Антимонопольний комітет України виявив у Ваших діях ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції?

Антимонопольний комітет України виявив у Ваших діях ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції?

Що таке недобросовісна конкуренція?

Відповідно статті 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Що Антимонопольний комітет України може визнати як недобросовісну конкуренцію на ринку?

 • Неправомірне використання чужих позначень – використання без дозволу уповноваженої на це особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб’єкта господарювання (підприємця), який має пріоритет на використання об’єктів інтелектуальної власності. (ст. 4 Закону)
 • Неправомірне використання товару іншого виробника – введення у господарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника шляхом змін чи зняття позначень виробника без дозволу уповноваженої на те особи. (ст. 5 Закону)
 • Копіювання зовнішнього вигляду виробу – відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб’єкту господарювання і введення його у господарський обіг без однозначного зазначення виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю іншого підприємця. (ст. 6 Закону)
 • Порівняльну рекламу – рекламу, що містить порівняння з товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого суб’єкта господарювання. (ст. 7 Закону)
 • Дискредитацію суб’єкта господарювання – поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов’язаних з особою чи діяльністю суб’єкта господарювання, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації іншого суб’єкта господарювання. (ст. 8 Закону)
 • Досягнення неправомірних переваг у конкуренції – отримання таких переваг відносно іншого суб’єкта господарювання шляхом порушення чинного законодавства, яке підтверджено рішенням державного органу, наділеного відповідною компетенцією. (ст .15 Закону)
 • Поширення інформації, що вводить в оману – повідомлення суб’єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб’єкта господарювання. (ст. 15-1 Закону).

Яке порушення є найбільш поширене серед учасників ринку?

Порушення статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» – поширення інформації, що вводить в оману.

Що ж для АМКУ є інформацією, яка вводить в оману?

Відповідно до норм вказаного Закону, інформацією, що вводить в оману, є, зокрема, відомості, які:

 • містять неповні, неточні або неправдиві дані про походження товару, виробника, продавця, спосіб виготовлення, джерела та спосіб придбання, реалізації, кількість, споживчі властивості, якість, комплектність, придатність до застосування, стандарти, характеристики, особливості реалізації товарів, робіт, послуг, ціну і знижки на них, а також про істотні умови договору;
 • містять неповні, неточні або неправдиві дані про фінансовий стан чи господарську діяльність суб’єкта господарювання;
 • приписують повноваження та права, яких не мають, або відносини, в яких не перебувають;
 • містять посилання на обсяги виробництва, придбання, продажу чи поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, яких фактично не було на день поширення інформації.

На які санкції від АМКУ слід очікувати, якщо відомство виявило у Ваших діях ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції?

 1. Комітет може оштрафувати Вас за вказане порушення. Такий штраф може складати до 5 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
 1. Комітет може разом зі штрафом надати зобовязання щодо припинення порушення, вказавши при цьому, що саме треба надати органам Комітету для підтвердження виконання цієї вимоги.
 2. Особи, яким завдано шкоду внаслідок вчинення дій, визначених як недобросовісна конкуренція, можуть звернутися до суду із позовом про її відшкодування.
 3. Особи, права яких порушені, можуть звернутися до суду із позовом про вилучення відповідних товарів з неправомірно використаним позначенням, копій виробів іншого суб’єкта господарювання і у виробника, і у продавця.
 4. У разі встановлення факту дискредитації суб’єкта господарювання органи Антимонопольного комітету України мають право прийняти рішення про офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей у строк і спосіб, що визначені законодавством або цим рішенням.

Чи у всіх випадках слід очікувати на штраф від АМКУ?

Загалом найпоширеніший запобіжний захід Антимонопольного комітету України – це надання обов’язкових для розгляду рекомендації, відповідно до яких порушник має, для прикладу, припинити поширювати неправдиву інформацію, вилучити з обігу продукцію зовнішній вид якої вводив споживачів в оману та повідомити про виконання встановлених Комітетом приписів у визначений відомством строк.

Що робити щоб запобігти здійсненню порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції?

На сьогодні найпоширенішим інструментом запобігання виникнення порушень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції є звернення до органів Комітету за відповідними рекомендаційними роз’ясненнями.

Що робити якщо Ви вже стали об’єктом розслідування органів Антимонопольного комітету України?

Для початку Ваша компанія має реально оцінити можливості самостійно захищати власні інтереси, тобто чи має достатній рівень підготовки Ваш юридичний відділ та бухгалтерія в частині розуміння законодавства про захист економічної конкуренції.

Слід зазначити, що вказане законодавство визнане в світі як одне з найскладніших законодавств в правовій системі держави.

Тому ми радимо не зволікати і звертатися до фахівців у цій сфері, які мають великий досвід роботи, та завжди готові Вам допомогти.

Зокрема, спеціалісти компанії ADS Legal Group можуть:

 • надати професійні консультації з питань недобросовісної конкуренції,
 • проаналізувати рекламні матеріали та рекламні кампанії Вашого підприємства на наявність в них ознак порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції,
 • супроводжувати Вас «від початку і до кінця» у разі, якщо АМКУ побачив у Ваших діях ознаки такого порушення;
 • допомогти Вам звернуться до Комітету у разі якщо хтось порушив Ваші права;
 • розробити для Вас ефективні методи захисту від недобросовісних дій конкурента.

Рекомендовані публікації

Додати коментар