Що робити, якщо…

Що робити, якщо…

Антимонопольний комітет України хоче отримати від Вас інформацію?

Відповідно до чинного законодавства, якщо Комітет проводить дослідження на тому чи іншому ринку щодо дотримання учасниками ринку норм чинного законодавства, то він може надіслати будь-якому суб’єкту господарювання та органу влади вимогу про надання необхідної для відомства інформації.

Оскільки ж АМКУ не володіє повноваженнями оперативно-розшукової діяльності, то запит на інформацію є головним інструментом проведення досліджень та розслідувань органами Комітету.

Так, відповідно до положень статті 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, суб’єкти господарювання, об’єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи, зобов’язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови тервідділення АМКУ, подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб’єктам господарювання.

Також законом передбачено, що такі вимоги АМКУ про надання інформації є обов’язковими для виконання у визначені відомством строки.

Що буде якщо не відповісти на вимогу АМКУ?

Якщо суб’єкт господарювання отримає від Антимонопольного комітету України вимогу про надання тої чи іншої інформації і не відповість у встановлений відомством строк, то Комітет може застосувати до такого суб’єкта господарювання штрафні санкції.

Так, відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за зазначене порушення, накладається штраф у розмірі до 1 % доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Проте, відповідно до норм статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», існує ряд випадків, коли Комітет може Вас оштрафувати за так зване «порушення інформаційного характеру». А саме, очікуйте на штраф якщо:

  • не подали інформацію в установлений АМКУ строк, або подали інформацію, але пізніше (навіть із запізненням в один день) – пункт 13 статті 50 Закону;
  • подали відомству інформацію в неповному обсязі – не відповіли на всі пункти отриманої вимоги (навіть, якщо просто пропустили один пункт) – пункт 14 статті 50 Закону;
  • подали недостовірну або неправдиву інформацію Антимонопольному комітету України – пункт 15 статті 50 Закону.

Слід зазначити, що майже 99% справ про інформаційні порушення, які розглядають суди різних інстанцій, Комітет виграє, а тому судове оскарження таких рішень відомства майже завжди безперспективне.

Тому при опрацюванні вимоги від АМКУ слід бути максимально уважному, оскільки вимоги органів Антимонопольного комітету України, голів тервідділень АМКУ можуть передбачати як одноразове, так і періодичне надання інформації.

Водночас враховуючи завантаженість юридичних відділів та бухгалтерії на підприємствах, а часто навіть невелику кількість таких співробітників, виникають ризики не встигнути відповісти вчасно та у повному обсязі на вимогу АМКУ.

Що робити, якщо Ви не вкладаєтесь в строки встановлені Комітетом?

Для початку слід звернутися до АМКУ з клопотанням щодо подовження строку надання інформації, передбаченої вимогою, аргументувавши причини такого продовження терміну.

Потім можна звернутись до відомства з проханням подавати відповіді частинами, оскільки на час підготовки відповіді Ви ще просто не володієте тією інформацією про яку запитує Комітет.

Однак у всіх випадках Ви обов’язково маєте відповідати на кожен пункт вимоги відомства, оскільки відсутність відповіді хоча б на один пункт дасть Комітету всі обставини для того, щоб стверджувати, що Ви подали АМКУ інформацію в неповному обсязі.

Звертаємо Вашу увагу, що інформацію з обмеженим доступом та банківську таємницю, Ви також маєте подавати на вимогу Комітету. Така інформація використовується органами АМКУ виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню. У разі ж її ненадання відомству, Ви знову ж таки отримуєте звинувачення у поданні інформації в неповному обсязі.

Як бачите кількість нюансів, які необхідно врахувати при підготовці відповіді на вимогу АМКУ, дуже велика, тому отримавши подібну вимогу краще одразу звернутись за юридичною допомогою до фахівців ADS Legal Group, які нададуть Вам консультації щодо коректного опрацювання відповідей на запити органів Комітету та допоможуть правильно підготувати відповіді на них у визначені Комітетом строки.

Рекомендовані публікації

Додати коментар