Антимонопольний комітет України вважає, що Ви зловживаєте монопольним (домінуючим) становищем на ринку?

Антимонопольний комітет України вважає, що Ви зловживаєте монопольним (домінуючим) становищем на ринку?

Що таке монополія?

Монополія (від грецького «mono» — один, «poleo» — продаю) — виключне право (виробництва, торгівлі, промислу тощо), що належить одній особі, групі осіб чи державі.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції», суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо:

 • на цьому ринку у нього немає жодного конкурента;
 • він не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб’єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар’єрів для доступу на ринок інших суб’єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин.

Як визначити чи займаєте Ви монопольне (домінуюче) становище на ринку?

Чинним законодавством чітко визначенні критерії монопольного становища певних учасників через показники обсягів реалізації товарів, робіт та послуг на певному ринку. А саме, монопольним (домінуючим) вважається становище суб’єкта господарювання, якщо:

– його частка на ринку товару перевищує 35 %, і він не довів, що зазнає значної конкуренції на ринку;

– його частка на ринку товару становить 35 або менше відсотків, але він не зазнає значної конкуренції, зокрема внаслідок порівняно невеликого розміру часток ринку, які належать конкурентам.

Також монопольним (домінуючим) вважається становище кожного з кількох суб’єктів господарювання, якщо стосовно них виконуються такі умови:

 • сукупна частка не більше ніж трьох суб’єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші частки на ринку, перевищує 50 %;
 • сукупна частка не більше ніж п’яти суб’єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші частки на ринку, перевищує 70 %.

Чи може Вами зацікавитись АМКУ, якщо Ви таки є монополістом на ринку?

Наявність монопольної влади не означає, що суб’єкт господарювання порушує чинне законодавство. Порушенням є лише зловживання на ринку таким монопольним (домінуючим) становищем.

У свою чергу, відповідно до норм Закону України «Про захист економічної конкуренції», зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є:

1) встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку;

2) застосування різних цін чи різних інших умов до рівнозначних угод з суб’єктами господарювання, продавцями чи покупцями без об’єктивно виправданих на те причин;

3) обумовлення укладання угод прийняттям суб’єктом господарювання додаткових зобов’язань, які за своєю природою або згідно з торговими та іншими чесними звичаями у підприємницькій діяльності не стосуються предмета договору;

4) обмеження виробництва, ринків або технічного розвитку, що завдало чи може завдати шкоди іншим суб’єктам господарювання, покупцям, продавцям;

5) часткова або повна відмова від придбання або реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації чи придбання;

6) суттєве обмеження конкурентоспроможності інших суб’єктів господарювання на ринку без об’єктивно виправданих на те причин;

7) створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з ринку продавців, покупців, інших суб’єктів господарювання.

На які санкції від АМКУ слід очікувати, якщо відомство визнало, що Ви зловживаєте своїм монопольним (домінуючим) становищем на ринку?

За таке порушення, відповідно до норм законодавства, передбачені певні санкції, зокрема:

 • накладення штрафу у розмірі до 10 % доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф;
 • примусовий поділ суб’єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку;
 • зобов’язання в рамках справ на припинення протиправних дій і недопущення їх в майбутньому.

Що робити, щоб уникнути підозр Антимонопольного комітету України у зловживанні монопольним (домінуючим) становищем на ринку?

Для цього необхідно проаналізувати власну господарську діяльність на предмет наявності дій або бездіяльності, які можуть бути визнаними АМКУ як зловживання монопольним (домінуючим) становищем.

Однак такий аналіз потребує певних знань та розуміння принципів регулювання законодавства про захист економічної конкуренції в цілому.

А тому краще для здійснення такого аналізу господарської діяльності звернутись до професіоналів компанії ADS Legal Group, які:

 • перевірять Вашу компанію на предмет наявності ознак монопольного (домінуючого) становища;
 • здійснять аналіз господарської діяльності (поведінку на ринку);
 • нададуть вичерпні і ґрунтовні консультації щодо наявності ознак зловживання монопольним (домінуючим) становищем;
 • допоможуть Вам уникнути обвинувачень у зловживанні таким становищем.

Рекомендовані публікації

Додати коментар