Як АМКУ розглядає заяви?

Як АМКУ розглядає заяви?

Антимонопольний комітет України може або відмовити у її розгляді, відмовити у розгляді справи, або розглянути заяву та розпочати справу.

Порядок розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі про захист від недобросовісної конкуренції, органами Антимонопольного комітету України визначено главою VII Закону України «Про захист економічної конкуренції», главою 6 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», а також Правилами розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ).

Саме Правила розгляду справ визначають окремі особливості порядку розгляду заяв.

Право подавати заяву про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (у тому числі, про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції) мають суб’єкти господарювання – конкуренти, постачальники чи покупці відповідача та інші фізичні та юридичні особи, які можуть підтвердити, що дії чи бездіяльність відповідача, визначені законами як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, можуть безпосередньо і негативно вплинути на їхні права (подається виключно в письмовому вигляді).

Заява про порушення розглядається відомством протягом 30 календарних днів, а у разі потреби одержання додаткової інформації, строк розгляду заяви може бути подовжений на 60 календарних днів, про що орган Комітету, що уповноважений її розглядати, повинен письмово повідомити.

Вимоги до заяви встановлені пунктом 18 Правил.

Чому акцентуємо на цьому увагу? Тому що, у разі подання заяви без додержання вимог, викладених у пункті 18 Правил, це перешкоджатиме її розгляду, і заяву буде залишено без руху, про що, знову ж таки, заявника повинні повідомити та надати строк для усунення недоліків. Час залишення заяви без руху не зараховується у строк розгляду заяви.

Виконати вимоги та усунути недоліки заяви необхідно, у зв’язку з тим, що невиконання вимог є підставою залишення заяви без розгляду.

Для повторного звернення (заявник не позбавлений такого права) необхідно буде доопрацювати заяву, усунути недоліки, на які вказував АМКУ.

Залишення заяви без розгляду з підстав відмови заявника від заяви не є перешкодою для продовження АМКУ дослідження питань, що були порушені у заяві.

Органи Комітету можуть відмовити у розгляді заяви, поданої одним і тим же заявником з одного й того ж питання, якщо питання, порушені у раніше поданій заяві, розглянуті по суті.

У разі невиявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції АМКУ відмовляє у розгляді справи, про що письмово повідомляє заявнику.

У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції орган АМКУ приймає розпорядження про початок розгляду справи, а інформацію про початок справи надсилає заявнику протягом трьох днів з дня його прийняття.

Отже, під час подачі заяв до Антимонопольного комітету України радимо дотримуватись вимог, встановлених законодавством, або звернутись за правовою допомогою до нашої юридичної компанії.

Рекомендовані публікації

Додати коментар