ADSтендер. Замовник має вказувати строки поставки товарів

ADSтендер. Замовник має вказувати строки поставки товарів

До Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель звернулось ТОВ «ТД Термофіт», яке повідомляло, що Замовник – ПАТ «Енергопостачальна Компанія «Одесаобленерго» – порушило порядок проведення процедури закупівлі приладдя (муфт) для ізольованих кабелів.

Очікувана вартість – 36 500 000,00 грн.

Скаржник повідомив про встановлення дискримінаційних вимог та просив зобов’язати Замовника внести зміни до тендерної документації.

Оскаржувались такі вимоги:

  1. Скаржник зазначає, що вимога Замовника щодо надання учасником із найменшою ціновою пропозицією протягом трьох робочих днів після розкриття пропозицій зразків кабельних муфт є дискримінаційною та не відповідає вимогам чинного законодавства України. Ця вимога обмежує коло потенційних учасників закупівлі лише тими, які мають цю продукцію у своєму законному володінні на території України на момент розкриття тендерних пропозицій, та позбавляє можливості взяти участь у закупівлі інших учасників, які планують здійснити постачання товару після укладення відповідного договору закупівлі у строки, встановлені Замовником.

Скаржник вважає, що оскаржувана вимога тендерної документації є такою, яку неможливо виконати, зважаючи на те, що оголошення про проведення процедури закупівлі було оприлюднене відповідно до положень частини четвертої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі», тобто за «європейською процедурою», у момент розкриття тендерних пропозицій у цій процедурі автоматично розкриється лише частина тендерної пропозиції з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі та не розкриється інформація про ціну. Отже, визначити в момент розкриття тендерних пропозицій учасника з найменшою ціновою пропозицією та відповідно виконати вимогу Замовника протягом 3 (трьох) робочих днів з цього моменту є процесуально неможливим.

  1. Скаржник наголошує, що Замовником у тендерній документації та в проекті договору про закупівлю товару не встановлені строки поставки товару у вигляді років, місяців, тижнів, днів або годин.

Як зауважує Скаржник, не володіючи інформацією про строки поставки товару, що їх встановив Замовник, учасники (у тому числі Скаржник) позбавлені можливості визначити свою відповідність цій умові поставки, чи зможуть вони поставити товар у необхідний для Замовника строк. У разі якщо Замовником вже на стадії укладення договору з переможцем буде визначено невиправдано короткий строк поставки товару, то переможець процедури закупівлі буде вимушений або відмовитися від укладання договору, що потягне за собою сплату та втрату ним забезпечення виконання договору у розмірі 0,4% від загальної вартості акцептованої пропозиції, або несе ризик визнання його дій порушенням строків поставки товару і сплати штрафних санкцій у розмірі від 3 650 000 гривень до 10 950 000 гривень.

  1. Скаржник повідомив, що Замовником було порушено процедурні вимоги Закону до внесення змін до тендерної документації. Наголосивши, що вимогу щодо відображення змін у вигляді закреслених даних Замовником дотримано не було.
  2. Як стверджує Скаржник, 20 вересня 2017 року о 13 годині 10 хвилин в системі публічних закупівель Замовником було завантажено нову редакцію тендерної документації, яка передбачала, зокрема, збільшення очікуваної вартості предмета закупівлі. У свою чергу, 20 вересня 2017 року о 13 годині 47 хвилин Замовником були внесені зміни до річного плану закупівель в частині збільшення вартості предмета закупівлі. Отже, на момент завантаження нової редакції тендерної документації зміни до річного плану внесені не були, що суперечить Закону України «Про публічні закупівлі».

Позиція Колегії АМКУ (рішення № 7381-р/пк-пз від 19.10.2017)

  1. Документація містить технічні вимоги до предмета закупівлі. Відповідно до додатку 3 документації після розкриття пропозицій конкурсних торгів обов’язково мають бути надані зразки кабельних муфт запропонованої продукції учасником з найменшою ціновою пропозицією на протягом трьох робочих днів, в кількості 1 к-ту відповідно до переліку товару. У випадку відхилення пропозиції зразки кабельних муфт надає наступний учасник з найменшою ціновою пропозицією. У разі акцепту/відхилення пропозиції зразки кабельних муфт повертаються.

Відповідно до частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо:

  • учасник:

– не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону;

– не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2)    переможець:

– відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;

– не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону;

3)    наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 цього Закону;

4)    тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

Разом з тим, Законом України «Про публічні закупівлі» не передбачено таку підставу відхилення тендерної пропозиції, як ненадання або несвоєчасне надання зразків, а також невідповідність наданих зразків умовам тендерної документації.

Дії Замовника порушують вимоги статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» та один з принципів здійснення закупівель – недискримінація учасників, та вимоги частини четвертої статті 22 Закону, згідно з якою тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Таким чином Замовник повинен усунути зазначені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до документації в цій частині.

  1. Відповідно до підпункту «строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)» розділу «Загальні положення» тендерної документації термін поставки: протягом дії договору.

Документація містить проект договору, відповідно якого договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до _________ р. або до повного вичерпання суми договору, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

Отже, Документацією не передбачено строк поставки товарів.

Відповідно до частини другої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна документація повинна містити, зокрема, строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг.

Замовник не встановивши строку поставки товарів порушив вимоги Закону та один з принципів здійснення закупівель – відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель.

Отже, Замовник повинен усунути зазначені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до документації в цій частині.

  1. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких вносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації.

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, в електронній системі закупівель Замовником розміщено файли, які містять перелік внесених змін. Проте, Замовником не відображено положення тендерної документації, до яких вносились зміни у вигляді закреслених даних, що свідчить про порушення Замовником вимог частини другої статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

Разом з тим, як зазначає Колегія АМКУ, Скаржник не довів та документально не підтвердив, яким чином наведені порушення Замовника порушують його права та законні інтереси, пов’язані з участю у процедурі закупівлі та перешкоджають йому взяти участь у процедурі.

  1. Відповідно до статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження.

Розділ «Плани закупівлі» веб-порталу Уповноваженого органу, містить, зокрема, інформацію про закупівлю «муфт для ізольованих кабелів» з очікуваною вартістю 36 500 000,00 грн.

Як зазначає Колегія АМКУ, Скаржник не довів та документально не підтвердив наявність порушення Замовником вимог Закону в цій частині.

Таким чином Орган оскарження задовольнив скаргу ТОВ «ТД Термофіт» в частинах щодо надання зразків та строків поставки товарів.

Рекомендовані публікації

Додати коментар